1a Etapa

CREACIÓ

1872

El 15 de gener de 1872 comença l’aventura. Els estudiants, decebuts del sistema de formació, el volen canviar i funden El Laboratorio al carrer Riera Baixa, 12, de Barcelona

1873

El 1873 es funda la Biblioteca i el 22 d'abril de 1874, a proposta del Dr. Salvador Cardenal, es fan fer estanteries o llibreries

1877

Alguns catedràtics secunden els estudiants: Jaume Pi i Sunyer, Lluís de Góngora, Joaquim Bonet i Agustí Prió. El 25 de març de 1877 celebren la sessió inaugural de la fundació de l'Academia de Ciencias Médicas, i es lliuren els primers premis

1878

I, finalment, convençuts que la unió fa la força, el 5 d’abril de 1878 es fusionen les dues entitats i creen l'Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña. L’objectiu: compartir coneixements i millorar la formació

1892

L’any 1892 es constitueix una secció pròpia d’estudiants dintre de l’Acadèmia: Agrupament Escolar.  El mateix any, l’Acadèmia es trasllada al carrer de la Portaferrissa, 6, de Barcelona

1901

L’any 1901 s’aprova que el català sigui la llengua vehicular de la vida acadèmica i el canvi de nom de l’entitat: Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya

2021 © Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i de Balears