2a Etapa

CONSOLIDACIÓ, EXPANSIÓ

1907

Durant l’any 1907 es publica la revista en català Anals de Medicina com a butlletí mensual per als socis de l’Acadèmia.

1911

I el 1911 es comencen a gestar les primeres societats mèdiques de l’Acadèmia

1913

Ens trobem al 7 d’octubre de 1913 quan, en les actes, consta que s’accepta com a sòcia agregada la senyora Mª Teresa Camps Mestres

 

Del 22 al 23 de juny de 1913 se celebra la Primera Reunió de Metges de Llengua Catalana a Barcelona, amb el propòsit d’estimular les relacions entre les diferents especialitats mèdiques

1916

L’any 1916 la biblioteca de l’Acadèmia disposa d’un fons important

1919

A partir del 1919 es constitueixen les primeres associacions mèdiques territorials

1920

En l’acta del 24 d’abril del 1920  s’accepta com a sòcia numerària la Dra. Mari Cortés

1923

L’any 1923  l’Acadèmia es trasllada al carrer Roger de LLúria, 7

1932

El 1932 nou trasllat, ara al Casal del Metge, situat a la Via Laietana, 31

2021 © Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i de Balears