AVÍS LEGAL

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'indiquen les dades d'informació general de www.academia.cat

 

Titular: Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

 

CIF: G61421418

 

Tipus d'activitat: Entitat de caràcter científic i cultural, sense finalitat lucrativa, de duració indefinida que té per objectius:

 

Impulsar la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut.

Impulsar la millora de la docència.

Promoure la formació continuada dels professionals de la salut.

Donar suport a totes les activitats científiques, culturals o d’altra mena que estiguin relacionades amb les ciències de la salut, bé directament o bé mitjançant les societats científiques que integren l’Acadèmia.

Adreça: Carrer Major de Can Caralleu 1-7 de Barcelona

 

Contacte: academia@academia.cat

 

Dades registrals: inscrita amb el número 1038 al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en data 28 de gener de 1997

 

 

Finalitat del web

 

Aquest web té com objectiu principal informar als socis de l’Acadèmia i facilitar el coneixement de les activitats que realitza i serveis que presta.

 

 

Condicions generals

 

Aquests condicions regulen l’accés i utilització del web. L’accés al lloc n’implica l’acceptació sense reserves.

 

 

Permisos

 

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només si és compatible amb els objectius del web si es realitza amb intenció exclusiva d’obtenir informació per ús personal i privat. Es prohibeix la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública sense el consentiment exprés del seu titular.

 

 

Continguts

 

Les pàgines poden ser visitades lliurement pels usuaris excepte aquelles que estiguin incloses en àrees tancades adreçades exclusivament als socis.

 

Tots els continguts d’aquest web queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual espanyola. L’accés a aquests continguts no transfereix cap dret sobre els mateixos.

 

El contingut i la informació proporcionada a www.academia.cat és merament informatiu i divulgatiu, en cap cas substitueix la relació que pugui existir entre un pacient o visitant del lloc web i el seu metge.

 

L’Acadèmia es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer sense que hi hagi obligació d’avisar als usuaris.

 

L’entitat revisa i actualitza periòdicament la informació continguda però no pot garantir que la informació sigui veraç, actualitzada o no errònia. En conseqüència no es responsabilitza pels danys ocasionats per decisions preses en base a la informació i continguts web.

 

 

Enllaços a altres webs

 

La pàgina web pot contenir enllaços hipertextuals (links) a altres pàgines web gestionades por tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és informar als usuaris d’altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser d’interès.

 

EL titular no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des del web www.academia.cat

 

La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí.

 

 

Publicitat i finançament

 

El contingut del web està subjecte a la normativa vigent espanyola.

 

El lloc web www.academia.cat no conté publicitat d’empreses o organitzacions alienes, ni rep finançament per aquest concepte.

 

En algun cas puntual com en l’organització d’algun congrés es pot comptar amb el suport d'alguna casa comercial fet que queda identificat en la web del congrés sota l’epígraf de 'col·laboradors'.

 

El finançament del lloc web és a càrrec exclusiu de la Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balear.

 

 

Autoria:

Propietat intel·lectual del web

 

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut general d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de l’Acadèmia (la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Fundació i a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

 

L'autoria dels continguts de caràcter científic està degudament identificada en cada un dels apartats (publicacions científiques, presentacions, recomanacions, entre d’altres).

 

Els autors del articles publicats als Annals de Medicina són professionals de la Salut i el contingut ha estat revisat pel director i el secretari de la revista.

 

Els arxius publicats a la secció de sessions online corresponen a les presentacions que els ponents han fet a les activitats formatives organitzades i avalades per les Societats Científiques que integren l'Acadèmia. Els autors han cedit els continguts amb finalitat exclusivament formativa dels professionals de la salut.

 

 

Actualització:

 

El contingut del web s’actualitza periòdicament. En el cas de les informacions relatives a activitats formatives ho fa diàriament (excepte festius: diumenges, nadal, pasqua, agost).

 

 

Tractament de dades de caràcter personal

 

L’usuari consenteix que el tractament de les dades personals que ens faciliti se sotmetran a les previsions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

 

L’Acadèmia només tracta les dades que resultin adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre-les correctament

 

L’Acadèmia realitza el seguiment i l’anàlisi estadístic del tràfic de visites al website amb l’objectiu de millorar i optimitzar l’estructura i continguts oferts. La informació estadística obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot associar-se ni permetre la identificació d’un usuari concret.

 

Els titulars de les dades podran revocar, en qualsevol moment i sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a academia@academia.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a Carrer Major de Can Caralleu 1-7 de Barcelona, acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I.

 

L’Acadèmia manté els nivells de seguretat de protecció de dades i ha establert els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robatori, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

 

 

2021 © Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i de Balears